Εγκαταστάσεις

Η διαδικασία εκτροφής, παραγωγής και αποθήκευσης αυγών που ακολουθούμε, είναι καθετοποιημένη έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Ελέγχουμε πλήρως όλη τη διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους και διανομής με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων έτσι ώστε το τελικό προϊόν να φθάνει στο τραπέζι σας αναλλοίωτο.

Στόχος της εταιρίας μας είναι η συνεχή βελτίωση τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων, έτσι ώστε να καλύπτουμε κάθε καταναλωτική σας ανάγκη.