ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ

Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 54500

Τηλέφωνο: 2310787326

Φαξ: 2310787067

Κινητό: 6972330498

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales@avgaouzouni.gr

H Εταιρία

Εγκαταστάσεις

Προϊόντα

Επικοινωνία

Επικοινωνία